Κλείστε εδώ ραντεβού 210 6924682

Γενική Ψυχιατρική

product photo

Η γενική ψυχιατρική περιλαμβάνει την κλινική συνέντευξη / ψυχιατρική εξέταση που με τη σειρά της περιλαμβάνει το ιστορικό και την εξέταση της παρούσας ψυχικής κατάστασης και έπειτα την αναγνώριση των ψυχικών διαταραχών. Η αναγνώριση αυτή είναι απαραίτητη, για να μπορεί να τεθεί με ακρίβεια μια διάγνωση και να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική θεραπεία. Η θεραπεία μπορεί να είναι φαρμακοθεραπεία ή ψυχοθεραπεία.

Φαρμακοθεραπεία

Τα φάρμακα αποτελούν τον κεντρικό κορμό της θεραπείας για πολλές ψυχικές διαταραχές, όπως οι ψυχώσεις, οι διαταραχές διάθεσης, οι αγχώδεις διαταραχές.

Η μεγάλη πρόοδος στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων που έχει συντελεσθεί πρόσφατα έχει γεμίσει την θεραπευτική φαρέτρα του ψυχιάτρου με πολλά ασφαλή και καλώς ανεκτά φάρμακα

 Η φαρμακοθεραπεία μπορεί να οριστεί ως μια απόπειρα να τροποποιηθούν ή να διορθωθούν παθολογικές συμπεριφορές, σκέψεις ή διαθέσεις με χημικά μέσα.

Η εφαρμογή της φαρμακοθεραπείας στην ψυχιατρική βέβαια δεν μπορεί να υπεραπλουστευθεί, δηλαδή μια διάγνωση ένα χάπι. Πολλές μεταβλητές εμπλέκονται στην εφαρμογή της φαρμακοθεραπείας, όπως η επιλογή του φαρμάκου, η συνταγογράφηση, η χορήγηση,η ψυχοδυναμική σημασία ως προς τον ασθενή, και οι επιδράσεις απο την οικογένεια και το περιβάλλον.